Συζητώντας για τον Λένιν 4 Βασικά Βιβλία - Διαλέξεις

 

Διάλεξη 4η: Ο αριστερισμός, παιδική αρρώστια του κομμουνισμού, Γιάννης Νικολακόπουλος