Βιβλιοπαρουσίαση στην Πάτρα: Ζητήματα τακτικής και στρατηγικής.