Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα. Πρόγραμμα διαλέξεων 2019 (19:00, αιθ. Γ5, Πάντειο Παν/μιο).