Εκδήλωση: Η Οκτωβριανή επανάσταση και η επίδραση της στο εργατικό κίνημα