Για το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ ανακοίνωση του ΔΣ του συλλόγου ΔΕΠ Παντείου Πανεπιστημίου

 

 

Το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ έρχεται για ψήφιση μες το κατακαλόκαιρο κατά την πάγια πρακτική των κυβερνήσεων που θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία.

Το νομοσχέδιο, παρά τα κάποια δειλά βήματα που πραγματοποιεί, συνολικά βρίσκεται στη λογική της εμπορευματοποίησης – ιδιωτικοποίησης που συνοδεύεται από την πάγια υποχρηματοδότηση.

Στα θετικά του νομοσχεδίου συγκαταλέγεται η ικανοποίηση στοιχειωδών δημοκρατικών αιτημάτων της πανεπιστημιακής κοινότητας:

1. Η επαναθεσμοθέτηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου.

2. Η ρητή διατύπωση για εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων με κάλπη.

3. Η διεύρυνση της Συγκλήτου, με συμμετοχή σε αυτήν των προέδρων όλων των Τμημάτων του ΑΕΙ.

4. Η εκλογή Πρύτανη αποκλειστικά από καθηγητή του ιδρύματος.

5. Η εκλογή των Αντιπρυτάνεων

6. Επανέρχεται το Πρυτανικό Συμβούλιο και διευρύνεται λίγο η φοιτητική συμμετοχή στα διάφορα όργανα διοίκησης. Οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ (διοικητικοί, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ) συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης (πχ Σύγκλητος και ΓΣ Τμήματος μόνο όταν συζητούνται ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού), αλλά ωστόσο η συμμετοχή τους στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων περιορίζεται στο συμβολικό 10%.

 

Άθικτη η λογική του νόμου Διαμαντοπούλου

Όμως κατά κύριο λόγο το νομοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των πανεπιστημίων. Αφήνει άθικτη τη λογική του νόμου Διαμαντοπούλου. Θεσμοθετεί τα δίδακτρα.

Ενδεικτικά είναι και τα εξής:

* άρθρο 1 : «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.»

* Αποστολή των ΑΕΙ, μεταξύ άλλων, είναι: «Να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας» (άρθρο 4).

* Η Σύγκλητος μεταξύ άλλων: (i) «Αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης», (ii) «Αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (άρθρο 13).

* Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που ιδρύεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου απονέμει πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι πόροι του Κέντρου περιλαμβάνουν: (i) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (ii) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, (iii) έσοδα από εκπαιδευομένους,(iv) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση (άρθρο 29).

* Το άρθρο 32 ορίζει την δυνατότητα εφαρμογής τελών φοίτησης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το ύψος και η έκταση των οποίων μπορεί εύκολα να μεταβληθεί, ενώ στο άρθρο 49 στους πόρους και πηγές χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ αναφέρονται ρητά τα «τέλη εγγραφής/δίδακτρα».

* Το νομοσχέδιο αφήνει ανοικτό το περιθώριο να καταργηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του λειτουργήματος των ΔΕΠ (βλ. Κατάργηση θέσεων καθηγητών από τα ιδρύματα)

 

Τα ΑΕΙ καταρρέουν

Τα ΑΕΙ και οι εργαζόμενοι σε αυτά, εξακολουθούν να μαστίζονται από οικονομικό στραγγαλισμό. Οι δαπάνες για τα ΑΕΙ βρίσκονται σήμερα στο 1/3 περίπου αυτών πριν την κρίση. Οι υποδομές καταρρέουν μέρα με τη μέρα. Οι μισθοί των εργαζομένων (διδασκόντων και διοικητικών) βρίσκονται σε άθλια μνημονιακά επίπεδα ενώ κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο η ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας και η έλλειψη δημοκρατίας στη διοίκηση και στην καθημερινή ζωή.

 

* Αγωνιζόμαστε με όλους τους συλλόγους των εργαζομένων και τους φοιτητές για δημόσιο, δωρεάν δημοκρατικό πανεπιστήμιο.

* Αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας για όλους στο πανεπιστήμιο

* Υπερασπιζόμαστε το καθεστώς δημόσιου λειτουργού για τα μέλη ΔΕΠ  και διεκδικούμε οι αποδοχές μας να επανέλθουν στα όρια πριν τη κρίση όπως απεφάνθη το ΣτΕ

* Διεκδικούμε την κατάργηση της λογικής των ν. 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013.