Αποτελέσματα εκλογών συλλόγου διδασκόντων Παντείου Πανεπιστημίου


Στις εκλογές που έγιναν στις 6/2/2019 από τα 168 μέλη του Συλλόγου ψήφισαν 61.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:


 

Ψήφοι 2019

Έδρες 2019

Έδρες 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

 

37

6

5

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

 

18

3

3

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

 

4

0

1

ΛΕΥΚΑ

2

 

 

ΑΚΥΡΟ

1