Ανακοίνωση για τη δημιουργία της Κίνησης για την Απελευθέρωση του Λαού

Αθήνα, 4/12/2017

Ο σύλλογος Γ.ΚΟΡΔΑΤΟΣ καλωσορίζει τη δημιουργία της Κίνησης για την Απελευθέρωση του Λαού. Η δημιουργία της αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προώθησης της δημιουργίας λαϊκού μετώπου. Αποτελεί καρπό της προσπάθειας που κατέβαλλε, μαζί με άλλους, ο σύλλογός μας βάσει προγενέστερης απόφασής του[1]. Οι προσπάθειες αυτές έφεραν τους πρώτους καρπούς συνεννόησης.

Στην Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού συμμετέχουν αγωνιστές και αγωνίστριες ανεξάρτητα από την ιδεολογική και πολιτική τους προέλευση.  Τους ενώνει το συνεκτικό πρόγραμμα της Κίνησης το οποίο έχει σαφέστατο αντιιμπεριαλιστικό και αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο και δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας.

            Η  Κίνηση για την Απελευθέρωση του λαού θα αγωνιστεί σε δύο κατευθύνσεις:

Πρώτο, να συσπειρώσει όσο το δυνατό περισσότερους αγωνιστές και αγωνίστριες αλλά και συλλογικότητες που συμφωνούν με τις προγραμματικές της κατευθύνσεις.

Δεύτερο, θα αγωνιστεί για να προωθήσει την ιδέα της συγκρότησης ενός δημοκρατικού, πατριωτικού, λαϊκού μετώπου που θα αποτελείται από κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Η  Κίνηση για την Απελευθέρωση του λαού δεν έρχεται να αντιπαρατεθεί στις υπάρχουσες δυνάμεις της Αριστεράς (ΚΚΕ, ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Έρχεται να συζητήσει, με συντροφικό τρόπο, τις πιθανές ανεπάρκειες και αδυναμίες, και κυρίως να καταδείξει σε όλους την ανάγκη, συνεννόησης, σύμπλευσης, συνεργασίας. Η  Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού δεν έρχεται για να διχάσει. Έρχεται για να ενώσει.

Παράλληλα, ο σύλλογος Γ.ΚΟΡΔΑΤΟΣ θα συνεχίσει την προσπάθεια συσπείρωσης των κομμουνιστών στη βάση του μαρξισμού λενινισμού και της σύγχρονης ανάλυσης για την ελληνική πραγματικότητα που οδηγεί στην ανάγκη ανάδειξης του αντιιμπεριαλιστικού, αντιμονοπωλιακού, δημοκρατικού μετώπου ως το δρόμο προσέγγισης στη σοσιαλιστική επανάσταση στις συνθήκες της χώρας μας.

Ο σύλλογος Γ.ΚΟΡΔΑΤΟΣ καλεί κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια, ξεπερνώντας το γενικό κλίμα απογοήτευσης και τους όποιους δισταγμούς, να πλαισιώσει την Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού, να συμβάλλει με τη δράση και τις απόψεις του .

 

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Κίνησης για την Απελευθέρωση του Λαού και οι προγραμματικές της κατευθύνσεις:

Δελτίο τύπου: http://kal.org.gr/2017/12/04/δελτίο-τύπου-ίδρυσης-της-κίνησης-για-τ/ 

Ιδρυτική διακήρυξη/Προγραμματικές κατευθύνσεις:  
http://kal.org.gr/ιδρυτικήδιακήρυξηπρογραμματικές-κ/