Το Μακεδονικό, το Όνομα και οι Ιμπεριαλιστικοί Ανταγωνισμοί