Εκδήλωση τιμής για τον Fidel Castro

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtiv0XlnK00